Allmänna villkor

ALLMÄNT

Du måste vara över 18 år för att anlita Design by Waljehorns tjänster.

Företaget Design by Waljehorn drivs som egen firma.

Företaget har F-skattesedel.

KONTAKT

Mailadress:   Helena.jak@gmail.se

PRISER OCH AVGIFTER

Alla priser inkluderar 25 % moms.
 

Efter att du har godkänt offerten kommer varje påbörjat projekt att debiteras dig med

2 000 kronor om projektet avslutas i förtid. Om projektet innehåller mer än ett rum debiteras varje extra rum inom projektet med ytterligare 1 000 kronor per rum.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra priserna. Det pris som du fått på offerten som du också har godkänt gäller för dig och den tjänsten/tjänster som offerten omfattar. Om du därefter vill utöka eller utnyttja fler tjänster / erbjudanden gäller den nya prissättningen.

Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel.

BETALSÄTT

EN SAMLAD FAKTURA

Du kommer att få en faktura mailad till dig efter avslutat projekt.

TVÅ ELLER FLERA DELFAKTUROR

I de fall du fått en offert där det framgår att betalningen ska delas upp på två eller flera delbetalningstillfällen kommer dessa fakturor att mailas till dig under pågående projekt.

Det är viktigt att du betalar innan förfallodatum för att inredningsprojektet ska bli klart i tid. Vid utebliven betalning avbryts arbetet med inredningsprojektet och du har inte rätt till underlag som helt eller delvis arbetats fram under inredningsprojektet.

 

UTEBLIVEN BETALNING

Om betalning för en faktura eller en delfaktura uteblir har DesignW rätt att avbryta projektet och fakturera för allt arbete som dittills utförts, då har då inte heller rätt att få de inredningsförslag som helt eller delvis tagits fram.

Om betalning eller delbetalning uteblir har DesignW inte skyldighet att skicka ut de inredningsförslag och underlag som arbetats fram under projektet. 

 

Obetalda fakturor kan komma att skickas till inkassobolag för att driva in din skuld.